Vi mäter - du tjänar pengar

En areamätning tar kort tid att genomföra

Då vi utför våra areamätningar så strävar vi alltid efter att vara så effektiva som möjligt – utan att på något sätt tumma på resultatet. Det är här vi tycker oss skilja oss från andra företag i branschen som ofta arbetar för snabbt och därmed slarvar. Hos oss sätter vi alltid ett korrekt resultat i första hand och därför jobbar vi noggrannt vid varje projekt och ser alla som exakt lika viktiga. Inget slarv, korrekta mått och ett effektivt utförande är det som gäller för oss och detta har visat sig vara en framgångsformel som gör att våra kunder återkommer för nya uppdrag över hela Stockholm. Detta tar vi som ett bevis på att vårt recept fungerar och därför kommer våra areamätningar att utföras likadant även i framtiden.

En areamätning genomförs med hjälp av moderna mätinstrument som alltid får fram ett exakt resultat. Du kan göra denna areamätning själv  om du har tillgång till rätt instrument – något som de flesta privatpersoner inte har.  Det bästa är alternativtet är således att du låter oss sköta areamätningen. Dels går det fortare och dels blir resultatet utan någon som helst tvekan korrekt. Efter att en areamätning blivit utförd så får du resultatet av oss på ett juridiskt bindande dokument som gäller fram till dess att nästa areamätning genomförs.

Areamätningar i Stockholm sker dagligen

Då bostadsmarknaden i Stockholm är så pass het och där man hela tiden ser att människor på daglig basis skaffar nya boenden så innebär detta att vi dagligen får utföra vårt jobb. En areamätning påverkar nämligen säljaren av en bostad så till vida att denne faktiskt - vid felaktigt angivna mått – kan bli ersättningsskyldig till köparen. Det är därför man vänder sig till oss och det är detta som gjort att vi skaffat vår rutin, vår erfarenhet och vår noggrannhet vid varje enskilt uppdrag. Vi vill inte se att en säljare av en bostad i Stockholm på något sätt ska tvingas betala tillbaka en del av sin förtjänst – genom att anlita oss för en areamätning så säkerställer man att varje affär sker på ett korrekt sätt.

En rättvisare prisbild på bostäder i Stockholm

Då vi genomför våra areamätningar så slås vi ständigt av hur många som faktiskt är större – eller mindre – än vad som står angivet i kontraktet och här känner vi att vi fyller en väldigt viktig funtion genom att korrigera detta. Över hela Stockholm - och särskilt då i äldre bostäder - så har vi ett stort ansvar att se till att priserna stämmer överens med måtten som man betalar för. Priserna i Stockholm är ju redan höga som de är och då vi genom vårt jobb faktiskt verkligen kan påverka.

Naturligtvis så påverkar en areamätning utförd av oss även åt det andra hållet och vi kan alltså få en bostad att öka i värde också – förutsatt alltså att den har ett mindre angivet mått än vad som vi efter vår areamätning kommer fram till.

Här finns det alltså pengar att hämta – både som köpare och säljare – och kan vi som företag hjälpa till att reglera marknaden för bostäder och ge en rättvisare prisbild så känner vi att vi har ett stort ansvar. Våra anställda är alla certifierade, har stor erfarenhet och vi sätter alltid våra kudner i första rummet. Att anlita oss för en areamätning i Stockholm ska helt enkelt både kännas tryggt, vara billigt och ge just det resultat som bostaden verkligen har.